Подготовка специалистов в информационной безопасности
Киберқауіпсіздік пен бизнестің үздіксіздігін оқыту
Өтінімді қалдыру
train@startrainer.kz

Certified Cloud Security Professional (CCSP)

Курс кім үшін:
Бұлттағы қауіпсіздік сарапшылары

Күрделілік деңгейі:
Сараптамалық

CCSP сертификаттауға дайындық семинары - 5 күн, 40 сағат (80% уақыт – дәрістер / 20% – практикалық сабақтар).

Курстың сипаттамасы (файлды жүктеу).

Certified Cloud Security Professional– (CCSP) - ISC2 және CloudSecurityAlliance консорциумынан бұлттағы АҚ сарапшылары үшін сертификаттау.

АТ - (және тек оларды ғана емес) қызметтерді тұтынудың бұлтты моделіне арналған АҚ- да
біліктілікті растау үшін "алтын стандарт" болады.

Оқуға сұраным беру

© 2019 ТОО «Star Trainer»