Подготовка специалистов в информационной безопасности
Киберқауіпсіздік пен бизнестің үздіксіздігін оқыту
Өтінімді қалдыру
train@startrainer.kz

Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

Курс кім үшін:
Барлық АҚ мамандары

Күрделілік деңгейі:
Бастапқы

SSCP сертификаттауға дайындық семинары - 5 күн, 40 сағат (80% уақыт – дәрістер / 20% – практикалық сабақтар).

Курстың сипаттамасы (файлды жүктеу).

Systems Security Certified Practitioner (SSCP) – ISC2 консорциумынан АҚ негіздері бойынша
сертификаттау.

АҚШ жұмыс берушілерінің көпшілігі мойындайды.

 

Оқуға сұраным беру

© 2019 ТОО «Star Trainer»