Подготовка специалистов в информационной безопасности
Киберқауіпсіздік пен бизнестің үздіксіздігін оқыту
Өтінімді қалдыру
train@startrainer.kz

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Курс кім үшін:
АҚ басшылары/менеджерлері

Күрделілік деңгейі:
Сараптамалық

CISSP сертификаттауына дайындық семинары - 5 күн, 40 сағат (80% уақыт – дәрістер /20% – практикалық сабақтар).

Курстың сипаттамасы (файлды жүктеу).

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – ISC2 консорциумынан АҚ саласындағы Алтын Стандарт деп танылған жоғары буын басшылары мен олардың кеңесшілеріне арналған сараптамалық сертификаттау.

Сертификаттау әлемдік жұмыс берушілердің басым көпшілігімен танылады.

Оқуға сұраным беру

© 2019 ТОО «Star Trainer»